Gå til produktoplysninger
1 af 1

plantekasse.dk

Mellus snyltehvepse, 1000 pupper

Normalpris 350,00 DKK
Normalpris Udsalgspris 350,00 DKK
Udsalg Udsolgt
Inklusive skat. Levering beregnes ved betaling.

Beskrivelse

Biologi/​udseende

Til bekæm­pelse af mel­lus = hvide fluer (Tri­aleu­rodes vapo­rar­i­o­rum og Bemisia spp.) anven­des mel­lussnyl­te­hvepse. Den vok­sne snyl­te­hveps er ca. 2 mm. lang og kan lige akku­rat ses uden lup. Den gen­nem­fører sin udvikling fra æg til vok­sen på ca. 3 uger ved 25 grader. Hele dens udvikling foregår inde i mel­lusen. Det er de vok­sne hun­ner som stikker deres æg ind i mel­lusens lar­ves­tadier, hvorefter udviklin­gen af en ny snyl­te­hveps starter. Der kom­mer således aldrig nye mel­lus ud af stukne larver, der­i­mod kom­mer der en ny snyl­te­hveps, som derefter kan
par­a­sitere ca. 200 ny larver.

Stukne (par­a­siterede) mel­lus bliver sorte efter ca. 12  14 dage, mens ikke stukne for­bliver hvide. Herved kan »kam­pen« mellem snyl­te­hveps
og mel­lus nemt følges. Dette ses på under­si­den af bladene. Der udsættes flere snyl­te­hvepse, hvis der opdages nye angrebne steder eller hvis der er for få sorte.

Anven­delse

Det er altid en stor fordel for bekæm­pelsen, hvis mel­lusene opdages i tide, og et tilstrække­ligt antal snyl­te­hvepse sættes ud på planterne
straks efter at mel­lus ses. Hvis der allerede er mange mel­lus og evt. sort hon­ning­dug, må det anbe­fales at fore­tage en behan­dling med insek­t­sæbe eller lig­nende 1 2 døgn før mel­lussnyl­te­hvepse udsættes. Tem­per­a­turen skal helst være over20 grader i min. 8  12 timer af dagen, og ved 25 30 grader kan opnås en meget vel­lykket bekæmpelse.

Der anven­des 1  10 snyl­te­hvepse per m², og hvor der er mange mel­lus kan der udsættes bety­deligt flere. Bemisia kræver dobbent ind­sæt­ning af Encar­sia for­mosa. Udsæt­nin­gen af snyl­te­hvepse gen­t­ages 1 gang om ugen mindst 2  3 uger ved stærke angreb.